Semix sází na kvalitu a zdravou přírodu

09.01.2017

Zatímco se celé pekárenství propadá do spirály zlevňování, která pekaře nutí požadovat po svých dodavatelích stále levnější vstupní suroviny, což má za důsledek snižování kvality pečiva a následného odbytu, Semix nabízí svým zákazníkům možnost vybočit z průměru a získat si zájem a loajalitu koncových spotřebitelů. „Disponujeme mnoha kvalitními přípravky, které garantují vysokou přidanou hodnotu pečiva, jako je například lepší chuť, křupavost pečiva, celozrnnost, nebo také delší trvanlivost,“ vysvětluje obchodní ředitel divize PLUSO Pavel Kratochvíl. „Zvláště bych zmínil dva z nich – Tvarogen, jehož pověstnou kvalitu se snažíme stále vylepšovat, a Soft-tex. Tento přípravek byl vloni použit k výrobě více než poloviny vyrobených vánoček. Co se Soft-texu týče, nabízíme už také jeho inovovanou verzi, která vykazuje ještě lepší kvalitu a nemá na trhu konkurenci.“ Použitím těchto přípravků ze Semixu se pekárny mohou vymanit z konkurenčního boje s průmyslovými pekárnami a tedy i z roztočené cenové spirály. Nahrává tomu i rostoucí kupní síla českých spotřebitelů a nízká nezaměstnanost.

Radost z dobrého hospodářského výsledku Semixu mohou mít také milovníci přírody a obyčejní lidé, kteří ve volném čase v přírodě odpočívají a nacházejí útěchu. Semix se totiž stará o obnovu původní přírody v několika přírodních biotopech. Investuje do aktivit, které v důsledku vedou k zachování ohrožených druhů živočichů, zejména ptáků a obojživelníků. „Domníváme se, že povinností společnosti je chránit zbytky přírody. Problémem je, že těch, kteří si stejně jako my uvědomují nebezpečí zániku mnoha živočišných a rostlinných druhů, je velmi málo,“ říká ředitel společnosti Kamil Lisal. „Chceme dokázat a inspirovat další podnikatelské subjekty, že byznys a průmyslová výroba mohou poskytnout svůj díl odpovědnosti v procesu udržitelného rozvoje. Podnikatel nerovná se nepřítel přírody.“

Na trhu s pekařskými a cukrářskými směsmi Semix konkuruje výhradně nadnárodním firmám, které svůj zisk vyvádějí do zahraničí a česká příroda je valně nezajímá. Obecně vzato zmizí každoročně z tuzemska stovky miliard korun. Česká republika patří v Evropě mezi země s vůbec největším odlivem peněz do zahraničí. 

Společnost

  SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

Rybníčky 338, 747 81 Otice

Česká republika

Kontakty

  Telefon: +420 553 759 980

   Mobil: +420 737 283 520

  FAX: +420 553 759 982

  E-mail: semix@semix.cz