background

Fruktogen

PN0150100

Přípravek ke zvýšení termostability ovocných marmelád a povidel. Při použití přípravku FRUKTOGEN odpadají problémy s roztékáním ovocných marmelád při pečení, původní chuťové vlastnosti zůstávají zachovány. S ohledem na velmi rozdílné vlastnosti marmelád používaných v pekařském průmyslu dávkujte FRUKTOGEN v doporučeném rozmezí dle typu ovocné marmelády.

Ask for more

RECEPTURA:

Suroviny Množství v kg Fruktogen Náplň celkem
Ovocná marmeláda, povidla hustší konzistence 100 8 - 12 kg 108 - 112 kg
Ovocná marmeláda, povidla řidší konzistence 100 12 - 16 kg 112 - 116 kg
Čerstvé ovoce 100 25 - 35 kg 125 - 135 kg

Contact us

We'll get back to you

picture

Obchodní ředitel pekařské divize