background

Ekoaktivity

Budujeme biotopy a obnovujeme přirozenou krajinu

V posledních letech česká krajina prochází negativním trendem, kdy jsou ničeny pro přírodu velice cenné lokality, ubývají nejen jedinci, ale také druhy napříč celou živočišnou i rostlinou říší. Klesá druhová bohatost a rozmanitost. To nás ve společnosti Semix Pluso nenechává chladnými. Rozhodli jsme se zapojit do péče o českou přírodu a najít lokality, ve kterých bychom mohli obnovit původní ráz krajiny. Naším dlouhodobým záměrem je utvářet přirozené podmínky pro faunu a flóru vytipovaných biotopů a uchovat ji tak pro budoucnost, pro naše děti.

Vlastníme 82 hektarů půdy v katastrech obcí Dolní Benešov, Kozmice, Kobeřice, Raduň, Krčmaň u Olomouce a Valašská Bystřice a Opava. V biotopech obnovujeme základní funkce krajiny, podporujeme ohrožené a chráněné druhy organismů a snažíme se zachování a podporu biodiverzity. Chceme zachovat přírodu pro současné a budoucí generace lidí, kteří v ní nalézají odpočinek a útěchu.

 

Více o našich aktivitách si můžete přečíst na webových stránkách https://natura.semix.cz . Na těchto stránkách jsou nejnovější informace a mnoho krásných fotografií z přírodních biotopů, o které se společnost Semix aktivně stará.

    V SOULADU S PŘÍRODOU

    Společenská odpovědnost a přirozený vztah k přírodě vedla majitele společnosti k podpoře a propagování tématu její udržitelnosti. Na přírodu myslíme v globálním měřitku, jsme generálním partnerem Koalice proti palmovému tuku, omezujeme používání živičišných bílkovin v našich produktech nebo podporujeme BIO zpracování potravin. Konkrétními kroky ochraňujeme také krajinu v naší blízkosti. Semix se dlouhodobě stará o 6 lokalit na území Moravy, kde pečuje o obojživelníky, hmyz, ptáky, podporuje druhovou rozmanitost, růst bylin. Velkou snahou je důmyslně v krajině zadržet vodu. Od menších projektů (Raduňský mokřad, Kobeřické motýlí stráně a podobně) se SEMIX pustil i do celorepublikově a evropsky významného projektu - Kozmických ptačích luk. Kozmické louky mají dnes rozlohu úctyhodných 64 hektarů, našlo zde svůj domov 25 exmoorských divokých koní a pro zachování biodiverzity lokality zde přibyly také krávy Highlander. Více se dočtete na webu natura.semix.cz

    Napište nám

    Brzy se vám ozveme zpět

    picture