Zavedení pokročilých nevýrobních digitálních technologií

Cílem projektu je zavést nové technologické řešení optimalizace plánování rozvětvené výroby společnosti (APS) a vytvoření reálných procesů v oblasti vývojově - výrobních etap, které výrazně přispějí k vyšší produktivitě a transparentnosti procesů (PLM).  Vše s cílem umožnit komunikaci a automatizovat rozhodování napříč vnitropodnikovým systémem. Projekt řeší časově náročné plánování výroby a složité přeplánování výroby v době zadávání přednostních zakázek. Projekt řeší neprovázanost plánování výroby s dostupnými zdroji (zaměstnanci, suroviny, obaly) a nedostatečný přenos informací napříč úseky společnosti (sklad, laboratoř, kvalita)

Projekt přinese zrychlení, zpřesnění a zefektivnění plánovacího procesu výroby ve společnosti a zapojení všech oddělení podniku do tohoto procesu. Projekt přinese standardizaci procesů vývoje nových produktů a jejich bezchybnou implementace napříč všemi odděleními společnosti.

Projekt je připraven jak po technické stránce, tak i po stránce personální.  Výstupy projektu budou využívány dlouhodobě na denní bázi. Implementace nového technologické řešení optimalizace plánování rozvětvené výroby společnosti (APS) a vytvoření reálných procesů v oblasti vývojově - výrobních etap, výrazně přispějí k vyšší produktivitě a transparentnosti procesů (PLM) logicky navazujících na dosavadní vývoj společnosti a na naše rozvojové záměry.

Související produkty

Napište nám

Brzy se vám ozveme zpět

picture